AIMSTA-6809W

  • Calcium Zinc Stabilizer for 5G cables Telecommunication lines electrical wiring cables

    Estabilitzador de zinc calci per a cables 5G Línies de telecomunicacions cables de cablejat elèctric

    El PVC s’utilitza sovint per a la cobertura de cables elèctrics 5G a causa de les seves excel·lents propietats aïllants elèctriques i la seva constant dielèctrica. El PVC s'utilitza habitualment en cables de baixa tensió (fins a 10 KV), línies de telecomunicacions i cablejats elèctrics. El sistema estabilitzador té un impacte significatiu en el rendiment i la vida útil dels cables de PVC. Pot fabricar efectivament cables i cables, i donar al producte acabat propietats específiques, incloses una bona estabilitat tèrmica i propietats elèctriques, color inicial i estabilitat del color, bones propietats mecàniques, dispersió de l’estabilitzador. Els estabilitzadors de Ca / Zn s’afegeixen sempre a l’aïllament de cables i cables i als compostos de la jaqueta per augmentar la flexibilitat i disminuir la fragilitat. És important que l’estabilitzador utilitzat tingui una alta compatibilitat amb el PVC, baixa volatilitat, bones propietats d’envelliment i que no tingui electròlits. Més enllà d’aquests requisits, els plastificants se seleccionen tenint en compte els requisits del producte acabat.