AIMSTA-822C

  • Eco-friendly non-toxic Stabilizers for calcium zinc anti-static resistant homogeneous PVC

    Estabilitzadors no tòxics ecològics per al PVC homogeni resistent al calci zinc antiestàtic

    Ús d’estabilitzador de PVC Els sòls de PVC homogenis són solucions resistents i ultra durables per a zones de trànsit intens i molt intens. Pot ser electroconductor i no electroconductor. El sòl electroconductor s’utilitza a les sales de cirurgia hospitalària, mentre que el no conductiu a les sales de raigs X de RTG. L’equip mèdic o la màquina mèdica requereixen un tipus de terra adequat d’acord amb les característiques requerides. Amb sòls de PVC homogenis, és fàcil mantenir-lo net perquè el cost superficial del poliuretà resisteix la brutícia i els vessaments. L'estabilitzador és adequat per a la producció de xapes, estabilitat tèrmica durant molt de temps.